Những cách chơi Xập xám

by cobaconline
327 views

* Cách chơi thứ nhất: So lớn nhỏ

52 cây bài, mỗi người 13 cây, chi đầu 3 cây, chi giữa và chi cuối mỗi chi 5 cây. Chi đầu so với chi đầu, chi giữa so với chi giữa, chi cuối so với chi cuối. Nếu thắng 2 chi thì coi như thắng cuộc.

Thứ tự từ lớn đến nhỏ: Thùng phá sảnh > Tứ quý > Cù lũ > Thùng > Sám cô > Thú > Độn > 5 cây đơn.

* Cách chơi thứ hai: Miễn xếp bài

Quy tắc này cũng giống như quy tắc thứ nhất, chỉ cần người chơi nào có Thùng phá sảnh hoặc Tứ quý, người đó sẽ được miễn xếp bài và đó cũng là người chơi có điểm số lớn nhất. Nếu xuất hiện đồng thời nhiều người chơi có Thùng phá sảnh hoặc Tứ quý thì không cần xếp bài nữa, chỉ cần so trực tiếp xem Thùng phá sảnh nào hoặc Tứ quý nào lớn nhất. Thùng phá sảnh luôn lớn hơn Tứ quý.

* Cách chơi thứ ba: Trình diện

1, Thùng từ A đến K, đây là bộ bài lớn nhất. Nếu 1 người chơi khác cũng có bộ bài như vậy thì sẽ so loại bài để xem ai thắng: Cơ > Rô > Bích > Tép.

2, Bộ bài điểm số từ A đến K, về cơ bản là bất khả chiến bại. Nếu người chơi nào đó cũng có bộ bài như vậy thì hòa.

3, Trình diện: 6 đôi, 3 Sảnh, 3 Thùng.

4, Thùng phá sảnh: 5 cây liên tiếp đồng chất. Nếu người chơi khác cũng có Thùng phá sảnh thì sẽ so Sảnh từ lớn đến bé.

5, Tứ quý: Trong 5 cây bài có 4 cây cùng số. Nếu người chơi khác có thì sẽ so điểm số lớn nhỏ.

6, Xám chi: 3 cây cùng số ở chi đầu.

7, Cù lũ: 5 cây bài trong đó có một bộ ba và một bộ đôi. Nếu người chơi khác cũng có bộ bài như vậy thì so điểm số bộ ba.

8, Thùng: Là mộ bộ gồm một dãy các cây bài cùng chất, không yêu cầu phải theo một thứ tự nào cả. Nếu gặp bộ bài giống như thế thì sẽ so chi lớn nhất trước, nếu vẫn giống thì sẽ so đến chi lớn thứ hai và cứ làm tuần tự như vậy. Nếu cả 3 chi đều giống nhau thì so loại hình của bài: Cơ > Rô > Bích > Tép.

9, Sảnh: 5 cây liên tiếp nhưng tất cả không cùng một chất. 2, 3, 4, 5, 6 là bộ nhỏ nhất và 10, J, Q, K, A là bộ lớn nhất. Nếu gặp bộ bài giống như vậy thì sẽ so theo loại hình bài: Cơ > Rô > Bích > Tép.

10, Bộ ba: 3 cây bài cùng số. Nếu bộ bài này giống nhau thì so sánh điểm số của từng cây theo thứ tự từ lớn đến nhỏ.

11, Thú: 1 bộ bài 5 cây trong đó có 2 bộ đôi. Nếu bộ bài này giống nhau thì so sánh đôi lớn hơn trong bộ bài này trước, nếu đôi này cũng giống nhau thì so đến đôi còn lại, nếu vẫn giống nhau thì so tiếp đến cây bài duy nhất còn lại. Nếu cả 5 cây đều giống nhau thì so đến loại hình bài: Cơ > Rô > Bích > Tép.

12, Độn: bộ bài gồm 2 cây cùng số cấu tạo nên. Nếu người chơi khác cũng có Độn thì so những cây bài còn lại. Nếu vẫn giống nhau thì so đến loại hình bài: Cơ > Rô > Bích > Tép.

13, Cây bài đơn: Chỉ so điểm số lớn nhỏ.


* Cách chơi tứ tư: Bách biến

52 cây bài, mỗi người 13 cây.

1, 12 đen 1 đỏ hoặc 12 đỏ 1 đen; 1 bộ từ A đến K; 5 đôi. Tất cả đều lớn như nhau và đều là lớn nhất.

2, Toàn cây lớn từ 6 đến K; toàn cây nhỏ từ 2 đến 10 (không thiếu bất kì một cây bài nào); 6 đôi rưỡi. Những bộ này đều lớn như nhau và xếp ở vị trí lớn thứ hai.

3, Nửa lớn từ 6 đến A; Nửa nhỏ từ A đến 10 (không thiếu bất kì một cây bài nào); 3 sảnh; 3 thùng. Những bộ này đều lớn như nhau và lớn thứ ba.

4, Thùng phá sảnh 5 cây lớn thứ tư.

5, 4 cây Tứ quý lớn thứ năm.

6, 3 cây đầu, 3 cây A lớn nhất, 3 cây 2 nhỏ nhất xếp ở vị trí thứ 6.

7, Phía sau là Độn.

* Cách chơi thứ năm: Thiệu Hưng

52 cây bài, mỗi người 13 cây.

1, Trong 13 cây có 12 cây đen và 1 cây đỏ hoặc 12 cây đỏ 1 cây đen; bộ bài từ A đến K, 5 đôi. Những bộ bài này đều lớn như nhau và lớn nhất. (Chỉ cần 1 trong 4 người chơi xuất hiện bộ bài như vậy thì sẽ trở thành người lớn nhất).

2, Toàn lớn 6 đến K (13 cây bài từ 6 đến K, không cần biết là loại bài nào có mấy cây, chỉ cần từ 6 đến K là được); Toàn nhỏ từ 2 đến 10 (13 cây từ 2 đến 10, không cần biết là loại bài nào có mấy cây, chỉ cần từ 2 đến 10 là được); 6 đôi rưỡi. Những bộ này lớn như nhau và lớn thứ hai.

3, Nửa lớn 6 đến K (13 cây bài từ 6 đến K, không cần biết là loại bài nào có mấy cây, chỉ cần từ 6 đến K là được); Nửa nhỏ từ 2 đến 10 (13 cây từ 2 đến 10, không cần biết là loại bài nào có mấy cây, chỉ cần từ 2 đến 10 là được); 3 Sảnh (Chỉ cần là 3 cây Sảnh là được), 3 thùng (Chỉ cần là 3 cây bài không cùng chất là được, không cần biết là có liên tiếp hay không). Những bộ này lớn như nhau và lớn thứ ba.

4, Thùng phá sảnh 5 cây (Trong 13 cây có 1 Thùng phá sảnh, ngoài Thùng phá sảnh ra không cần quan tâm đến cây bài nào cả. Chỉ cần trong 13 cây bài có 1 Thùng phá sảnh là được). Tuy nhiên, Thùng phá sảnh cũng phân lớn nhỏ, xếp ở vị trí thứ tư.


5, 4 cây Tứ quý (Trong 13 cây bài có 1 Tứ quý, ngoài Tứ quý ra không cần để ý đến bất kì cây nào khác, chỉ cần trong 1 cây bài có 1 bộ Tứ quý là được, nếu trong 13 cây bài, ván đầu bộ Tứ quý là 4 cây 10, ván 2 là 2 Tứ Quý, đó là 4 cây 3 và 4 cây 9 thì ván đầu là ván lớn nhất). Đây là bộ bài lớn thứ năm.

6, Bộ ba: 3 cây A lớn nhất, 3 cây 2 nhỏ nhất (Trong 13 cây bài có 1 bộ ba, những cây bài khác không cần quan tâm, chỉ cần trong 13 cây bài mà có bộ ba lớn nhất thì sẽ lớn nhất. Nếu ván đầu, bộ ba là 3 cây 10, ván thứ hai có 2 bộ ba: Một là 3 cây 2, hai là 3 cây 9 vậy thì ván 1 lớn nhất). Bộ ba lớn thứ sáu.

7, Sau đó đến Độn

* Cách chơi thứ sáu: So lớn nhỏ

Quy tắc này vô cùng đơn giản, chỉ là cố gắng sắp xếp sao cho chi cuối lớn nhất. Kho so sánh chỉ cần so cho cuối. Sảnh và Thùng phá sảnh, A2345 nhỏ nhất (Nhưng trong khi so sánh 13 cây thì A2345 lớn hơn 910JQK).

* Cách chơi thứ bảy: Trình báo

1, 13 cây bài, từ cây thứ nhất đến cây thứ 13 đều là Thùng hoặc loại bất kì. 13 cây lớn như nhau, trả gấp 8 lần.

2, Trình báo: 6 đôi. 3 Sảnh, 3 thùng, những cây nhỏ từ 2 đến 10 lớn như nhau, trả gấp 5 lần.

3, Loại bài phổ biến: Chi đầu so với chi đầu, chi giữa so với chi giữa, chi cuối so với chi cuối. So bài xong sẽ phân định thắng thua và xác định xác suất tăng giảm. Thùng phá sảnh > Tứ quý > Cù lũ > Thùng > Sảnh > Sám cô > Thú > Độn > 1 đôi > 1 cây.

Thùng phá sảnh: 5 sảnh với loại hình đồng nhất, chi giữa trả gấp 11 lần, chi cuối trả gấp 6 lần.

Tứ quý: 4 cây bài cùng số, chi giữa trả gấp 9 lần, chi cuối trả gấp 5 lần.

Cù lũ: 5 cây bài với 1 bộ 3 và 1 bộ đôi, chi giữa trả gấp 3 lần, chi cuối trả gấp đôi .

Thùng: 5 cây bài đồng chất, chi giữa trả gấp đôi, chi cuối trả gấp đôi.

Sảnh: A đến 10 là lớn nhất, A đến 5 lớn thứ hai, 2 đến 6 nhỏ nhất. Chi giữa trả gấp đôi, chi cuối trả gấp đôi.

Sám cô: 3 cây cùng số, chi giữa trả gấp đôi, chi cuối trả gấp đôi.

Thú: 1 bộ gồm 2 bộ đôi, chi giữa trả gấp đôi, chi cuối trả gấp đôi.

Độn: 1 bộ gồm 1 đôi, chi giữa trả gấp đôi, chi cuối trả gấp đôi.

Những cây bài đơn: A > K >… > 2. Chi giữa trả gấp đôi, chi cuối trả gấp đôi. Nếu bài giống nhau thì nhà cái được coi như là thắng.

Ngoài ra chơi XẬP XÁM có thể ăn tiền cờ bạc online tại Ku11 nhà cái uy tín Asia

Tìm các bài viết hay về kinh nghiệm XẬP XÁM trên COBACONLINE cũng mang lại cho bạn nhiều lợi ích khi choi bài !

Bài viết có liên quan

Leave a Comment