Luật chơi Keno – Đánh bạc online trực tuyến

by cobaconline
112 views

KENO được chia thành vài kiểu cá cược được đặt tên:
TÀI/XỈU
LẺ/CHẴN
CÁC SỐ LẺ/CÁC SỐ CHẴN
TRÊN/DƯỚI
NGŨ HÀNH
NGỌC CẦU
HỖN HỢP TÀI/XỈU & LẺ/CHẴN

Ngoài đặt cược riêng lẻ cho từng thị trường, bạn có thể chọn đặt cược trên nhiều thị trường cùng một lúc, và đặt cược xiên ở màn hình bên ngoài (lobby)

Mỗi lọai cá cược được giải thích chi tiết như sau.

1. TÀI,XỈU, ĐIỂM THỰC TẾ/CHÍNH XÁC
2. LẺ/CHẴN
3. CÁC SỐ LẺ, CÁC SỐ CHẴN, HÒA
4. TRÊN, DƯỚI, HÒA
5. Ngũ Hành (KIM, MỘC, THỦY, HỎA và THỔ)
6. NGỌC CẦU
7. HỖN HỢP TÀI/XỈU & LẺ/CHẴN

1.Lọai cá cược: TÀI,XỈU, ĐIỂM THỰC TẾ/CHÍNH XÁC
TÀI 810 XỈU
Tỷ Lệ 1.95 108 1.95

Nếu tổng của 20 banh số xổ ra bằng 810 thì tất cả đặt cược vào “tài”, “xỉu”, “tài lẻ”, “xỉu lẻ”, “tài chẵn”, “xỉu chẵn” sẽ tự động hoàn trả lại tiền cược; tất cả các đặt cược hỗn hợp sẽ bị hủy nếu quí khách chọn bất kì cược nào phía trên và tiền cược sẽ được hoàn lại cho quí khách.
TÀI:

Tổng số điểm của 20 bi số lớn hơn 810
XỈU:

Tổng số điểm của 20 bi số nhỏ hơn 810.
Tổng số điểm của của 20 bi số bằng chính xác 810
Ví Dụ:

01, 04, 05, 10, 11, 13, 20, 27, 30, 32, 33, 36, 40, 47, 54, 59, 61, 64, 67 & 79
Tổng Số Điểm

693
Kết quả Cược:

693 là nhỏ hơn 810, vì vậy “XỈU” thắng
Tiền Cược:

USD 100
Thanh Toán:

USD 100 x 1.95 = USD 195.
2. Lọai cá cược: LẺ/CHẴN
LẺ CHẴN
Tỷ Lê 1.95 1.95
LẺ:

Chữ số cuối cùng của tổng điểm 20 bi số kết quả được rút là một số lẻ
CHẴN:

Chữ số cuối cùng của tổng điểm 20 bi số kết quả được rút là một số chẵn Ví Dụ: Kết Quả Rút Thăm: 01, 04, 05, 10, 11, 13, 20, 27, 30, 32, 33, 36, 40, 47, 54, 59, 61, 64, 67 & 79 Tổng Số Điểm: 693 Kết quả Cược: Chữ số cuối cùng của 693 là Ba(3). Ba(3) là một số lẻ vì vậy cược “LẺ” thắng.Tiền Cược: USD 100 Thanh Toán: USD 100 x 1.95 = USD195* Số không(0) là một số chẵn và không có hòa/bằng trong kiểu cược này.
3.Lọai cá cược: CÁC SỐ LẺ, CÁC SỐ CHẴN, HÒA
CÁC SỐ LẺ HÒA CÁC SỐ CHẴN
Tỷ Lê 2.3 4.3 2.3
CÁC SỐ LẺ:

Từ 20 bi số được rút thăm, hơn 10 số là các số lẻ.
CÁC SỐ CHẴN:

Từ 20 bi số được rút thăm, hơn 10 số là các số chẵn.
HÒA:

Từ 20 bi số được rút thăm, có chính xác 10 số lẻ và 10 số chẵn.
Ví Dụ:

Kết Quả Rút Thăm: 01, 04, 05, 10, 11, 13, 20, 27, 30, 32, 33, 36, 40, 47, 54, 59, 61, 64, 67 & 79
Kết quả Cược:

Có 11 số lẻ (01,05,11,13,27,33,47,59,61,67 & 79) và 9 số chẵn (04,10,20,30,32,36,40,54 & 64). Có nhiều số lẻ hơn so với số chẵn, Vì vậy cược “CÁC SỐ LẺ” thắng.
Tiền Cược:

USD 100
Thanh Toán:

USD 100 x 2.3 = USD 230
4. Loai cá cược: TRÊN, DƯỚI, HÒA
TRÊN HÒA DƯỚI
Tỷ Lê 2.3 4.3 2.3
TRÊN:

từ 20 bi số được rút thăm, có nhiều hơn 10 số nằm trong khoảng từ 01-40.
DƯỚI:

từ 20 bi số được rút thăm, có nhiều hơn 10 số nằm trong khoảng từ 41-80..
HÒA:

từ 20 bi số được rút thăm, có chính xác 10 số từ khoảng 01-40 và mười số từ khoảng 41-80.
Ví Dụ:

Kết Quả Rút Thăm: 01, 04, 05, 10, 11, 13, 20, 27, 30, 32, 33, 36, 40, 47, 54, 59, 61, 64, 67 & 79
Kết quả Cược:

Có 13 số (01,04,05,10,11,13,20,27,30,32,33,36 & 40) mà trong khoảng giữa 01 – 40 và 7 số (47,54,59,61,64,67 & 79) mà trong khoảng giữa 41 – 80. Vì vậy cược “TRÊN” thắng.
Tiền Cược:

USD 100
Thanh Toán::

USD 100 x 2.3 = USD 230
5. Lọai cá cược: Ngũ Hành (KIM, MỘC, THỦY, HỎA và THỔ)
KIM MỘC THỦY HỎA THỔ
Tỷ Lê 9.2 4.6 2.4 4.6 9.2
KIM:

Tổng số điểm của của 20 bi số được rút thăm, trong khoảng từ 210-695
MỘC:

Tổng số điểm của của 20 bi số được rút thăm, trong khoảng từ 696-763
THỦY

Tổng số điểm của của 20 bi số được rút thăm, trong khoảng từ 764-855
HỎA

Tổng số điểm của của 20 bi số được rút thăm, trong khoảng từ 856-923
THỔ

Tổng số điểm của của 20 bi số được rút thăm, trong khoảng từ 924-1410
Ví Dụ

Kết Quả Rút Thăm: 01, 04, 05, 10, 11, 13, 20, 27, 30, 32, 33, 36, 40, 47, 54, 59, 61, 64, 67 & 79
Tổng Số Điểm

693
Kết quả Cược:

693 nằm trong khoảng giữa 210 – 695. Vì vậy cược “KIM” thắng
Tiền Cược:

USD 100
Thanh Toán:

USD 100 x 9.2 = USD 920
6. Lọai cá cược: NGỌC CẦU

Trong phần cược này,người chơi tùy chọn trong khỏang từ 1 đến 5 bi số trong phạm vi từ 01 đến 80 bi số.Sau đó hệ thống ngẫu nhiên rút ra 20 bi số khác nhau trong phạm vi từ 01-80 bi số.Tỷ lệ thanh tóan căn cứ vào kết quả của các bi số đôí chiếu trên các bi số đã chọn của người chơi.Các chuỗi bi số nối tiếp nhau không được xem là hệ số để thanh tóan.

Bảng Thống Kê Tỷ Lệ Thanh Tóan
5 Lựa Chọn 4 Lựa Chọn 3 Lựa Chọn 2 Lựa Chọn 1 Lựa Chọn
Trúng 5 Bi Số 251 NA NA NA NA
Trúng 4 Bi Số 21 51 NA NA NA
Trúng 3 Bi Số 3.0 6.0 20.3 NA NA
Trúng 2 Bi Số NA 2.0 2.3 10.3 NA
Trúng 1 Bi Số NA NA NA NA 3.3
Trúng 0 Bi Số NA NA NA NA NA
Ví Dụ:

Kết Quả Rút Thăm: 01, 04, 05, 10, 11, 13, 20, 27, 30, 32, 33, 36, 40, 47, 54, 59, 61, 64, 67 & 79
Lựa Chọn:

Người Chơi Lựa Chọn Các Bi Số 06, 20, 30 & 67
Kết quả Cược

Đối chiếu với kết quả rút thăm thì người chơi trúng 3 bi số (20, 30 & 67)
7. Lọai cá cược: HỖN HỢP TÀI/XỈU & LẺ/CHẴN
TÀI/ODD SMALL/ODD TÀI/EVEN SMALL/EVEN
Tỷ Lệ 3.7 3.7 3.7 3.7

Ngoài ra chơi Tài xỉu có thể ăn tiền cờ bạc online tại Ku55 nhà cái xóc đĩa uy tín Asia.

Tìm các bài viết hay về kinh nghiệm Tài xỉu trên COBACONLINE cũng mang lại cho bạn nhiều lợi ích khi choi casino !

Bài viết có liên quan

Leave a Comment