Casino U99 Khuyến mãi cực lớn xuân 2015

by cobaconline
99 views

 

Khuyến mãi tết 2015 – Ất Mùi

A. Khuyến mãi khoản nạp đầu tiên

  1. Khuyến mãi 150%: 

Khuyến mãi bắt  đầu  lúc:

  00:00:00  (GMT+8)  01/2/2015 đến 23:59:59 (GMT+8) 28/2/2015

  Mỗi ngày tặng 100 mã khuyến mãi cho những khách hàng đăng ký sớm nhất

  NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH       

  Khuyến mãi này chỉ dành cho thành viên mới đăng ký và áp  dụng cho tất cả các trò chơi trên U99bet.   Để đủ điều kiện, thành viên phải chuyển tối thiểu là VND 200,000 cho bất kỳ tài khoản ngân  hàng nào của U99BET.   Sau khi nhận  được  thư đăng ký tham gia chương trình của thành viên, trong vòng 15 phút bộ  phận phụ trách của U99bet sẽ thông báo kết quả  xét duyệt cho Thành viên.   Số tiền nạp lần đầu và tiền thưởng phải đạt tích lũy cược  trên 20 lần trước khi việc rút tiền  được thực hiện.

 

–          Tiền thưởng tối đa: 1,500,000  

Tiền thưởng sẽ được cộng vào tài khoản khách hàng qua 3 lần:

Lần 1: ngay khi khách nạp tiền.

Lần 2, 3: cộng vào ngày mùng 1 của 2 tháng tiếp theo, mỗi lần tặng 50% giá trị khoản nạp đầu tiên.

Vd: ngày 7/2 khách hàng nạp 200,000, khách hàng sẽ được tặng ngay 50% (100,000) vào ngày 7/2, tiếp theo, vào ngày 1/3 và 1/4 khách hàng tiếp tục nhận được 100,000.

Khi khách đạt đủ tổng bội số cược:

(200,000 + 300,000) x 20 = 10,000,000

Khách hàng sẽ có thể tiến hành rút tiền

Trước khi tiền thưởng được cập nhật, thành viên không được  tiến hành đặt cược. Nếu tiền thưởng vẫn chưa cập nhật, thành viên đã tiến hành  đặt cược thì sẽ coi như từ bỏ quyền tham gia chương trình khuyến mãi này.   Khuyến mãi này một khi đã đăng ký và được xác nhận thì  không thể từ bỏ nửa chừng hoặc hủy bỏ. Mỗi hội viên chỉ có thể đăng ký 01 lần  cho chương trình khuyến mại này.   Chương trình này không được áp dụng chung với chương trình  “THƯỞNG CHÀO MỪNG THÀNH VIÊN MỚI LÊN TỚI  VND 9.900.000”  , Khuyến mãi chỉ áp dụng cho các cược có phát sinh thắng  thua. Các cược hòa, cược bị hủy, bất kỳ số tiền cược nào dành cho cả hai sẽ  không được tính trong chương trình này.   Trong trò chơi quay số Roulette tai Casino trực tuyến, nếu  đặt cược quá 2/3 con số trong một ván sẽ không có hiệu lực. Nếu đặt cược từ 24  sô trở xuông sẽ vẫn được coi là cược có hiệu lực, từ số 25 trờ lên sẽ coi là  không có hiệu lực.   Tiền thắng cược sẽ được làm tròn hàng trăm (Ví dụ:  2,000,800VND thì số lẻ 800VND sẽ không được tính vào)   Tiền hoàn trả và tất cả tiền thắng cược liên quan sẽ bị  thu hồi nếu không thỏa mãn điều kiện đặt cược của khuyến mại trong vòng 30 ngày  kể từ ngày tiền thưởng được cập nhật.   Tiền thưởng chỉ áp dụng cho duy nhất một tài khoản, một  máy tính, một người, một gia đình, một hộ gia đình, một địa chỉ email, và hoặc  nơi mà máy tính có thể được chia sẻ trong đời sống sinh hoạt / nơi làm việc /  trường học.   Ban Quản Trị U99BET bảo lưu quyền ngừng cung cấp khuyến  mãi này bất cứ lúc nào và tạm ngưng cung cấp để tiến hành xác minh các tài khoản  có nghi ngờ lạm dụng tiền thưởng, lạm dụng nhóm, hoặc “bị nghi ngờ có liên  quan”, gian lận đặt cọc hoặc sử dụng các chương trình để lừa gạt trong  casino. Quyền quyết định của U99BET là quyết định cuối cùng.   Điều khoản và Điều kiện chung được áp dụng.

 

 

  1. Khuyến mãi 100%

Khuyến mãi bắt  đầu  lúc:

  00:00:00  (GMT+8) 1 /2/2015 đến 23:59:59 (GMT+8) 28/2/2015

  Mỗi ngày tặng 100 mã khuyến mãi cho những khách hàng đăng ký sớm nhất

  NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH

                     

  Khuyến mãi này chỉ dành cho thành viên mới đăng ký và áp  dụng cho tất cả các trò chơi trên U99bet.   Để đủ điều kiện, thành viên phải chuyển tối thiểu là VND 200,000 cho bất kỳ tài khoản ngân  hàng nào của U99BET.   Sau khi nhận  được  thư đăng ký tham gia chương trình của thành viên, trong vòng 15 phút bộ  phận phụ trách của U99bet sẽ thông báo kết quả  xét duyệt cho Thành viên.   Số tiền nạp lần đầu và tiền thưởng phải đạt tích lũy cược  trên 20 lần trước khi việc rút tiền  được thực hiện.

Ví dụ:

Nạp tiền lần đầu tiên = VND 1,000,000   Thưởng 100% = VND 990,000   Yêu cầu tích lũy = (VND 1,000,000 + VND 990,000) x 20 =  VND 39,800,000   Tiền thưởng tối đa = VND 990,000

Trước khi tiền thưởng được cập nhật, thành viên không được  tiến hành đặt cược. Nếu tiền thưởng vẫn chưa cập nhật, thành viên đã tiến hành  đặt cược thì sẽ coi như từ bỏ quyền tham gia chương trình khuyến mãi này.   Khuyến mãi này một khi đã đăng ký và được xác nhận thì  không thể từ bỏ nửa chừng hoặc hủy bỏ. Mỗi hội viên chỉ có thể đăng ký 01 lần  cho chương trình khuyến mại này.   Chương trình này không được áp dụng chung với chương trình  “THƯỞNG CHÀO MỪNG THÀNH VIÊN MỚI LÊN TỚI  VND 9.900.000”   Khuyến mãi chỉ áp dụng cho các cược có phát sinh thắng  thua. Các cược hòa, cược bị hủy, bất kỳ số tiền cược nào dành cho cả hai sẽ  không được tính trong chương trình này.   Trong trò chơi quay số Roulette tai Casino trực tuyến, nếu  đặt cược quá 2/3 con số trong một ván sẽ không có hiệu lực. Nếu đặt cược từ 24  sô trở xuông sẽ vẫn được coi là cược có hiệu lực, từ số 25 trờ lên sẽ coi là  không có hiệu lực.   Tiền thắng cược sẽ được làm tròn hàng trăm (Ví dụ:  2,000,800VND thì số lẻ 800VND sẽ không được tính vào)   Tiền hoàn trả và tất cả tiền thắng cược liên quan sẽ bị  thu hồi nếu không thỏa mãn điều kiện đặt cược của khuyến mại trong vòng 30 ngày  kể từ ngày tiền thưởng được cập nhật.   Tiền thưởng chỉ áp dụng cho duy nhất một tài khoản, một  máy tính, một người, một gia đình, một hộ gia đình, một địa chỉ email, và hoặc  nơi mà máy tính có thể được chia sẻ trong đời sống sinh hoạt / nơi làm việc /  trường học.   Ban Quản Trị U99BET bảo lưu quyền ngừng cung cấp khuyến  mãi này bất cứ lúc nào và tạm ngưng cung cấp để tiến hành xác minh các tài khoản  có nghi ngờ lạm dụng tiền thưởng, lạm dụng nhóm, hoặc “bị nghi ngờ có liên  quan”, gian lận đặt cọc hoặc sử dụng các chương trình để lừa gạt trong  casino. Quyền quyết định của U99BET là quyết định cuối cùng.   Điều khoản và Điều kiện chung được áp dụng.

  1. Khuyến Mãi 30%

Khuyến mãi bắt  đầu  lúc:

  00:00:00  (GMT+8)  01/02/2014 đến 23:59:59 (GMT+8) 28/2/2014

  Mỗi ngày tặng 100 mã khuyến mãi cho những khách hàng đăng ký sớm nhất.

  NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH

 

Khuyến mãi này chỉ dành cho thành viên mới đăng ký và áp  dụng cho tất cả các trò chơi trên U99bet.Để đủ điều kiện, thành viên phải chuyển tối thiểu là VND 200,000 cho bất kỳ tài khoản ngân  hàng nào của U99BET.Sau khi nhận  được  thư đăng ký tham gia chương trình của thành viên, trong vòng 15 phút bộ  phận phụ trách của U99bet sẽ thông báo kết quả  xét duyệt cho Thành viên.Số tiền nạp lần đầu và tiền thưởng phải đạt tích lũy cược  trên 15 lần trước khi việc rút tiền  được thực hiện.

Ví dụ:

Nạp tiền lần đầu tiên = VND 1,000,000Thưởng 30% = VND 300,000Yêu cầu tích lũy = (VND 1,000,000 + VND 300,000) x 15 =  VND 19,500,000Tiền thưởng tối đa = VND 9,900,000Trước khi tiền thưởng được cập nhật, thành viên không được  tiến hành đặt cược. Nếu tiền thưởng vẫn chưa cập nhật, thành viên đã tiến hành  đặt cược thì sẽ coi như từ bỏ quyền tham gia chương trình khuyến mãi này.Khuyến mãi này một khi đã đăng ký và được xác nhận thì  không thể từ bỏ nửa chừng hoặc hủy bỏ. Mỗi hội viên chỉ có thể đăng ký 01 lần  cho chương trình khuyến mại này.Chương trình này không được áp dụng chung với chương  trình “THƯỞNG 100% CHO LẦN NẠP TIỀN ĐẦU  TIÊN”Khuyến mại chỉ áp dụng cho các cược có phát sinh thắng  thua. Các cược hòa, cược bị hủy, bất kỳ số tiền cược nào dành cho cả hai sẽ  không được tính trong chương trình này.Trong trò chơi quay số Roulette tai Casino trực tuyến, nếu  đặt cược quá 2/3 con số trong một ván sẽ không có hiệu lực. Nếu đặt cược từ 24  sô trở xuông sẽ vẫn được coi là cược có hiệu lực, từ số 25 trờ lên sẽ coi là  không có hiệu lực.Tiền thắng cược sẽ được làm tròn hàng trăm (Ví dụ:  2,000,800VND thì số lẻ 800VND sẽ không được tính vào)Tiền hoàn trả và tất cả tiền thắng cược liên quan sẽ bị  thu hồi nếu không thỏa mãn điều kiện đặt cược của khuyến mại trong vòng 30 ngày  kể từ ngày tiền thưởng được cập nhật.Tiền thưởng chỉ áp dụng cho duy nhất một tài khoản, một  máy tính, một người, một gia đình, một hộ gia đình, một địa chỉ email, và hoặc  nơi mà máy tính có thể được chia sẻ trong đời sống sinh hoạt / nơi làm việc /  trường học.Ban Quản Trị U99BET bảo lưu quyền ngừng cung cấp khuyến  mãi này bất cứ lúc nào và tạm ngưng cung cấp để tiến hành xác minh các tài khoản  có nghi ngờ lạm dụng tiền thưởng, lạm dụng nhóm, hoặc “bị nghi ngờ có liên  quan”, gian lận đặt cọc hoặc sử dụng các chương trình để lừa gạt trong  casino. Quyền quyết định của U99BET là quyết định cuối cùng.Điều khoản và Điều kiện chung được áp dụng.

thuong dang ky

B. Khuyến mãi lì xì tết nguyên đán Ất Mùi

Từ ngày  17/2    –    22/2    U99bet.com sẽ có những giải thưởng giá trị đầy hấp dẫn cho các hội viên của chúng tôi.

 

Mỗi ngày 1 phần thưởng hấp dẫn cho nhưng hội viên có mã vé cược trùng với kết quả XỔ SỐ MIỀN NAM cùng ngày ( mỗi ngày 1 hội viên may mắn )

 

17/2 : 1TV LCD SHARP 40”  SẮC NÉT

18/2:  1 ĐIỆN THOẠI SAMSUNG GALAXY NOTE 4 ĐẲNG CẤP

19/2:  1 ĐIỆN THOẠI IPHONE 6 SÀNH ĐIỆU

20/2:  1 SAMSUNG GALAXY TAB S 8.4 LỊCH LÃM

21/2:  1 TV LCD SHARP 40 INCH ĐEM MÙA XUÂN VỀ VỚI MỌI NHÀ

22/2:   TẶNG NGAY 1000 ĐIỂM VÀO TÀI KHOẢN CHO KHÁCH HÀNG MAY MẮN.

 

Sau khi công bố kết quả Xổ Số Kiến Thiết Miền Nam, khách hàng có mã vé cược may mắn vui lòng liên hệ với bộ phận tư vẫn khách hàng của U99bet.com hoặc gửi email trực tiếp về địa chỉ:   [email protected]   để xác nhận thong tin và địa chỉ nhận thưởng. 

 

Chúc quý khách có một năm mới may mắn:  Phúc – Lộc – An – Khang

Ngoài ra chơi casino online có thể ăn tiền cờ bạc online tại Ku55 nhà cái xóc đĩa uy tín Asia.

Tìm các bài viết hay về kinh nghiệm Tài xỉu trên COBACONLINE cũng mang lại cho bạn nhiều lợi ích khi choi casino !

Bài viết có liên quan

Leave a Comment