Các bí quyết chơi bài Phỏm

by cobaconline
102 views

Nguyên tắc chung : Nguyên tắc chung là nguyên tắc cân đối nặng nhẹ, lợi hại để quyết định tối ưu. Nguyên tắc này có tính chất bao chùm vì nó kết nối giữa mục tiêu toàn cục và các kỹ thuật đánh bài cụ thể.

Trong suốt quá trình chơi, bắt đầu từ mục tiêu toàn diện của ván bài đến quá trình đánh bài, người chơi thường phải cân nhắc giữa 2 lựa chọn : đạt mục tiêu của mình và khống chế mục tiêu của người khác. Sự cân nhắc này thể hiện trong hai giai đoạn: mục tiêu toàn cuộc và diễn biến chơi.

Trong mục tiêu toàn cuộc : nếu đánh chạy điểm để tranh nhất hoặc đánh quân thừa để chờ Ù thì khả năng tính toán để đánh để tay dưới không ăn được sẽ bị nới lỏng, qua đó việc hạn chế khả năng nhất, Ù của tay dưới sẽ kém hơn.

Ngược lại, nếu đặt việc đánh rắn lên trên thì đôi khi phải phá cạ, phá phỏm thậm chí chấp nhận cháy bài để đánh rắn . Sự cân nhắc trong mục tiêu sẽ chi phối đến cách đánh trong ván bài và trở thành sự cân nhắc trong cách đánh : nếu người tính muốn khống chế và dẫn dắt tay trên thông qua việc giăng câu thì người tính sẽ bị nới lỏng  có thể tự do hơn trong đánh cho tay dưới thì sẽ dễ dàng hơn trong việc giăng câu tay trên.

Việc cân nhắc như thế nào, ưu tiên mục tiêu nào phụ thuộc vào cục diện bài cụ thể . Tuy nhiên có 2 căn cứ tương đối quan trong để tính toán:

1. Một là , căn cứ lịch sử và bản thân cấu hình bài của mình, nó cho phép những dự đoán các suất về cấu hình bài mà không phụ thuộc vào diễn biến hiện thời của vàn bài nên tạo cho người chơi sự tự do nhất định trong một quyết đinh có vể như không có căn cứ để mà phục vụ mục tiêu của người tính. Hai là phụ thuộc vào phong cách chơi bài của tay trên và tay duới trong mối quan hệ với phong cách chơi có tính điều chỉnh cho phù hợp của người tính. Căn cứ này cũng sẽ được đề cập ở phần dưới, nhưng ở đây cũng chỉ ra rằng : phong cách chơi của người chơi, cách mà người chơi căn cứ để ra quyết định,là một yêu tố tương đổi ổn định không phụ thuộc vào cục diên hiện thời của ván bài, từ đó tạo ra một độ tự do nhất định cho người tính trong việc đánh bài để đạt được mục tiêu tối đa.

2 … Đánh rắn : là kỹ thuật mà người chơi trên cơ sở nhận định cấu hình bài của từng người, đặc biệt là tay dưới và cục diện bài đánh để mà đánh ra cho tay dưới không thể ăn được. Kỹ thuật đánh rắn là kỹ thuật phổ biến nhất khi đánh nhằm mục đích làm đối phương không thể ăn được. Mặt khác còn để tránh các hậu quả phụ xấu từ việc ăn quân như : tranh bị ăn quân chốt .tránh một người chơi khác được vòng có thể gửi bài của một người chơi nào đó nên tránh việc người đó bốc được quân bài có lợi đó mà Ù hay nhất điểm. Đánh rắn vì mục tiêu toàn cục đôi khi còn có thể phải phá cả phỏm của cấu hình bài mà đánh.

3.. Giăng Bẫy : Là kỹ thuật chơi cũng tương đối phổ biến , ở đó người chơi nhận định cấu hình của các bên chơi để đánh ra những quân bài làm lừa nhận định của người tay trên về cấu hình của mình, từ đó mà đánh nhân quân bài mình có thể ăn được ra . Cách đánh giăng bẫy này phải chịu nhiều chi phối hơn bao gồm : quân bài đánh ra có tác dụng giăng bẫy, quân bài đánh ra không mâu thuẫn với mục tiếu đánh rắn và quan bài đánh ra không làm giảm sự tối ưu trong cấu hình bài của minh đi bởi vây vần phải cẩn thận.

4… đánh cho ăn: là một kỹ thuật mà ngươì chơi căn cứ vào cấu hình bài mình mà dự đoán của tay dưới có thể ăn được . Mục đích của kỹ thuật này là để thay đổi cục diện đánh bài theo hướng có lợi cho mình thông qua thay đổi thứ tự bốc , chuyển tránh hạ cho mình hoặc chuyện hạ cho người chơi mà mình mong muốn, chuyển quân bốc cho các người chơi để qua đó chống một người nào đó Ù hay nhất điểm hoặc là đánh để mình có thể lại vòng nhờ đó có thể gửi để Ù , để nhất điểm hoặc đạt mục tiêu tối ưu đã đặt ra

5 … ăn quân và không ăn: ăn là kỹ thuật mà khi trên tay mình đã có phỏm việc ăn tiếp là không cần thiết mà vẫn ăn; không ăn là một kỹ thuật mà khi tay trên đánh ra mình có thể ăn nhưng không ăn . kỹ thuật này cũng có mục đích và tác dụng tương tự kỹ thuật đánh cho ăn, ngoài ra kỹ thuật ” ăn Quân” còn cải thiện cấu hình trên tay tối ưu hơn như : làm cho diện chờ rộng hơn, làm cho cấu hình chờ thích ứng hơn với cấu hình bài của tay trên hoặc giảm thiểu khả năng quân bài thừa thích ứng với cạ chơ của tay dưới.

6 .. đánh quân lẻ , đánh tẩy điểm, đánh lung tung : là kỹ thuật đơn giản nhất và tính ngẫu nhiên cao nhất, với 10 hoặc 9 quân bài trên tay việc lựa chọn quân bài nào đánh đi chỉ cần lựa chọn trong số lẻ tra vào cạ nào , phỏm nào là được.

7… gửi và cắt gửi : gửi có liên quan mật thiết với việc han và tránh hạ và điều này đã được để cấp ở các kỹ thuật trên. tuy nhiên ở đây gửi có vai trò là 1 kỹ thuật có nội dung là có nên gửi hay không gửi. Việc gửi hay không gửi được cân nhắc dựa trên luật chơi , dựa trên phân tích cục diên chơi bài và các cấu hình bài. Nếu ta gửi mà được gửi nối phỏm thì có thể có hai do có người nhơ quân gửi của ta làm cầu nối để gửi đi rất nhiều bài mà có thể nhất điểm hoặc Ù . Tương tự như vậy, việc cắt gửi với vai trò là một kỹ thuật là việc mà nếu phỏm của ta dài hơn 3 quân bài ra có thể chỉ hạ 3 quân để cắt đi cái cầu nối qua đó, người chơi khác có thể gửi vào phỏm của ta.

8….Chốt Hạ, Chống chốt hạ : đây không phải là kỹ thuật mà là một mục tiêu chiến thuật trong đánh bài, mục tiêu này được thực hiên nhờ những kỹ thuật đã trình bầy ở trên. Tuy nhiên, nó được nói bổ sung ở đây vì tâm quan trọng của nó.

Ngoài ra chơi PHỎM có thể ăn tiền cờ bạc online tại Ku55 nhà cái uy tín Asia – VN

Tìm các bài viết hay về kinh nghiệm PHỎM trên COBACONLINE cũng mang lại cho bạn nhiều lợi ích khi choi bài !

Bài viết có liên quan

Leave a Comment